Tag Archives

Archive of posts published in the tag: ejntopf

Ajntopf (ejntopf) czyli danie w jednym garnku

Nazwa ajntopf pochodzi z gwary a nawiązuje do języka niemieckiego.